Go Back   ျမန္မာမိသားစုဖိုရမ္ » ..:: ေၾကညာခ်က္မ်ား ::.. » အသိေပးခ်က္မ်ား
ျမန္မာလက္ကြက္

အသိေပးခ်က္မ်ား ဖိုရမ္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားမွ အသင္း၀င္မ်ားသို႔ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္မ်ား ၊ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ၊ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္မ်ား ၊ အသိေပးခ်က္မ်ား ကို ဤေနရာတြင္ဖတ္ရွဳေပးရန္လိုအပ္သည္။

Reply
 
Bookmark and Share တန္ဆာပလာမ်ား ေဖာ္ျပမႈပံုစံ
Old 27-06-2007, 07:29 PM
  post #1
Ye Naung
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
 
Ye Naung's Avatar
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Mar 2007
တည္ေနရာ: မဂၤလာဒံု
ေရးသားခ်က္မ်ား: 698
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 549
ပို႔စ္ 397 ခုအတြက္ 5,034 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
ပံုမ်ား: 128
Ye Naung is on a distinguished road
E-mail account မ်ားရယူႏိုင္ပါၿပီ

ျမန္မာမိသားစုတြင္ ကိုယ္ပိုင္အီးေမးလ္ဆာဗာ ႏွင့္ Google မွခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အီးေမးလ္ဆာဗာ ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ ျမန္မာမိသားစုအီးေမးလ္သည္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ အသံုးမ်ားေသာ Hotmail ပံုစံတူ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းေႏွးေကြးေသာ ေဒသမ်ားမွပါ အလြယ္တကူ၀င္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာမိသားစု ကိုယ္ပိုင္အီးေမးလ္ စနစ္အား အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားထံမွ မိမိထံသို႔ ပို႔ေသာ ေမးလ္မ်ားကို လက္ခံႏိုင္ျခင္း ၊ မိမိမွ အျခားသူတို႔ထံသို႔ ေမးလ္ပို႔ႏိုင္ျခင္း စသည့္ စနစ္နွစ္မ်ိဳးလံုး ပါရွိပါသည္။ Google မွခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အီးေမးလ္စနစ္တြင္ တပါးသူတို႔ထံမွ ပို႔ေသာ အီးေမးလ္ကိုသာ လက္ခံႏိုင္ၿပီး မိမိမွ အျခားသူမ်ားထံသို႔ အီးေမးလ္ ေပးပို႔ႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ သို႔ရာတြင္ Gtalk တြင္မူ example@myanmarfamily.org ဟူသည့္ username ျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ စနစ္ႏွစ္မ်ိဳး၏ အားသာခ်က္မ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္ -

ျမန္မာမိသားစု အီးေမးလ္စနစ္

၁။ ကိုယ္ပိုင္ဆာဗာေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ေမးလ္အသံုးျပဳရာတြင္ ျမန္ဆန္လြယ္ကူသည္။
၂။ အီးေမးလ္ အ၀င္ ၊ အထြက္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုး အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
၃။ အီးေမးလ္ ပတ္စ္၀က္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိပါ။Google မွ အီးေမးလ္စနစ္

၁။ Gmail System အတိုင္းျဖစ္ၿပီး အီးေမးလ္ပတ္စ္၀က္ကို မိမိစိတ္ၾကိဳက္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခြင့္ ရွိသည္။
၂။ အီးေမးလ္ အ၀င္သာ လက္ခံႏိုင္ၿပီး အထြက္ အသံုးမျပဳႏိုင္ပါ။


အထက္ပါ အီးေမးလ္စနစ္ ႏွစ္ခု အနက္မွ ႏွစ္သက္ရာ အသံုးျပဳလိုသူမ်ားသည္ ဖိုရမ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ၊ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား ထံသို႔ စာခၽြန္လႊာ ပို႔၍ ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။ အီးေမးလ္ ေတာင္းခံသည့္ စာခၽြန္လႊာတြင္ -


၁။ first name
၂။ last name
၃။ username
၄။ password


စသည့္ အခ်က္ ( ၄ ) ခုကို မျဖစ္မေန ပါ၀င္ေအာင္ ျဖည့္စြက္ၿပီး မည္သည့္စနစ္ ကို အသံုးျပဳလိုေၾကာင္း တပါတည္း ဆႏၵျပဳေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။ အထက္ပါ အခ်က္ ( ၄ ) ခ်က္မပါ၀င္သည့္ မည္သည့္ အီးေမးလ္ေတာင္းခံမႈ မ်ိဳးကိုမွ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာမိသားစု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ မည္သူ တဦးတေယာက္၏ Password မ်ားကိုမွ မွတ္သားထားမည္ မဟုတ္ပါ။ အသင္း၀င္မ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား လံုျခံဳမႈ အတြက္ ျမန္မာမိသားစု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ လံုး၀ တာ၀န္ယူပါသည္။

Knowledge is power.

Last edited by Ye Naung; 14-12-2007 at 03:21 PM..
Ye Naung is offline   Reply With Quote
ေအာက္ပါအသင္း၀င္ 72 ဦးတို႔မွ Ye Naung အား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။
$ညိဳမင္းလြင္$, ကိုစံျငိမ္း, ကိုရဲလင္းထြန္း, ကိုသီလ, ကိုဦး, စိုးေလး, စေမာေလး, ဆန္းေမာင္, ဆြိ, တီဘြား, ဒႆဂီရိ, နဒီေလေျပ, ဖေယာင္း, မ်ိဳးဟန္ထက္, ယြန္းယြန္း, ရန္ရန္လင္း, ဝင္းေက်ာ္ဦး, ဟန္မိုးလြင္, အေမာင္, ေဆတ, ေဇာ္ရဲပိုင္, ေမထူးေမာင္, ေမဦးမြန္, ေမာင္သံသရာ, ေမာင္ေပၚဦး, ေမာင္ေအာင္ဟိန္းေအး, ေအာင္ေက်ာ္မ်ိဳး, ေ၀ယံ, ျငိမ္းခ်မ္း, ျမိဳင္ရာဇာတြတ္ပီ, ၿဖိဳးေကာင္းကင္, ႏိုးတူး, ႏို၀င္ဘာ, ႏွင္းဆီနီ, akm, Aung Aung, AZM, bonge, cherry, coolboy, dusk, goldstar, Jauk Jack, kaung kin lu, khit100, kktth, ko lin, ko myo, kokhing, kyaukphyu, kyawminkhoung, kyawmyonaung45, KznT, LaMike, lu soe, MayKyaw, minthumon, moemama2008, mohmoh, myintsoe, new-comer^girl, nnkpol, phoetharlay, pyaephyolin615, sakuranbo, Starfire, thureinsoe, vicittasara, waterpeople, ye thu, yunademoe, zo
Old 01-05-2009, 04:55 PM
  post #2
Ye Naung
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
 
Ye Naung's Avatar
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Mar 2007
တည္ေနရာ: မဂၤလာဒံု
ေရးသားခ်က္မ်ား: 698
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 549
ပို႔စ္ 397 ခုအတြက္ 5,034 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
ပံုမ်ား: 128
Ye Naung is on a distinguished road
ျပန္စာ - E-mail account မ်ားရယူႏိုင္ပါၿပီ

ျမန္မာမိသားစု အသင္း၀င္မ်ားခင္ဗ်ား... ။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ဂ်ီေမးလ္ကို လြယ္ကူစြာ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း ၊ ဂ်ီေတာ့ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာမိသားစု ကိုယ္ပိုင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေမးလ္စနစ္အား ေခတၱပိတ္သိမ္းထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ီေတာ့တြင္ ဥပမာအားျဖင့္ yenaung@myanmarfamily.org , password တို႔ ျဖင့္ ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ Google မွ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ အီးေမးလ္ စနစ္တခုတည္းကိုသာ အသံုးျပဳေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းတစံုတရာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဂ်ီေတာ့ ၊ ဂ်ီေမးလ္ ၀င္ေရာက္ရန္ လံုး၀ အဆင္မေျပသည့္ ကာလမ်ားတြင္ ျမန္မာမိသားစုပိုင္ အီးေမးလ္စနစ္ကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အီးေမးလ္ စနစ္ ႏွစ္ခုလံုးအား ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ေမးလ္မ်ား မထြက္ျခင္း ၊ မ၀င္ျခင္း စသည့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာမိသားစု အီးေမးလ္အား http://mail.myanmarfamily.org ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး ဂ်ီေမးလ္ကဲ့သို႔ ေမးလ္ပို႔ျခင္း ၊ လက္ခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ဂ်ီေတာ့တြင္လည္း ျမန္မာမိသားစုလိပ္စာပါ၀င္ေသာ အမည္ မ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါၿပီ။ ျမန္မာမိသားစုအမည္ပါရွိေသာ အီးေမးလ္မ်ားကို သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ ျမန္မာမိသားစု၀င္တဦးအျဖစ္ ဂုဏ္ယူႏိုင္ပါၿပီ။ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားထံသို႔ အီးေမးလ္ေတာင္းခံစဥ္က ေပးထားေသာ password မ်ားအားလည္း မိမိစိတ္ၾကိဳက္ျပန္လည္ ျပင္ဆင္သံုးစြဲႏိုင္သည္ ျဖစ္သျဖင့္ မိမိတို႔ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား အတြက္လည္း စိတ္ခ်ယံုၾကည္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Knowledge is power.
Ye Naung is offline   Reply With Quote
ေအာက္ပါအသင္း၀င္ 65 ဦးတို႔မွ Ye Naung အား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။
$ညိဳမင္းလြင္$, ကိုစံျငိမ္း, ကိုသီလ, ကိုဦး, ကုိသေ၀ထုိး, စေမာေလး, ဆန္းေမာင္, ဆြိ, ဇင္ေယာ္, တီဘြား, တီး, တူးတူးေလး, ဒႆဂီရိ, နဒီေလေျပ, ဖေယာင္း, ယြန္းယြန္း, ရန္ရန္လင္း, လုလု, အိုက္ထြန္း, ေတာင္ၾကီးသားေလး..., ေတာေဂၚလီ, ေမထူးေမာင္, ေမဦးမြန္, ေမာင္သံသရာ, ေမာင္ေပၚဦး, ေမာင္ေအာင္ဟိန္းေအး, ေအာင္ေက်ာ္မ်ိဳး, ျငိမ္းခ်မ္း, ျမိဳင္ရာဇာတြတ္ပီ, ၾကယ္စင္စိုး, ႏိုးတူး, ႏို၀င္ဘာ, akm, Aung Aung, AZM, bonge, chitnyimalay, g00gle, green4ever, Jauk Jack, kktth, ko lin, ko myo, konaung, kyaukphyu, KznT, LaMike, lawliet, lu soe, MilkyWay, minthumon, myintsoe, nay nyo yi, new-comer^girl, peacelover, phoetharlay, pyaephyolin615, sakuranbo, sawjonnie, Starfire, tu tu, waterpeople, ye thu, yunademoe, zo
Reply

တန္ဆာပလာမ်ား
ေဖာ္ျပမႈပံုစံ

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

ဖိုရမ္ေတြ ေက်ာ္ေရာက္ခ်င္ရင္ !

အျခားဆင္တူေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား
ေဆြးေႏြးခ်က္ စတင္ေရးသားသူ ကြပ္ပ်စ္၀ိုင္း ျပန္စာမ်ား ေနာက္ဆံုးပို႔စ္
How to Access and Change password for other account ကိုၿဖိဳးၿငိမ္း ကြန္ပ်ဴတာဆိုင္ရာတိုလီမုစမ်ား 15 07-07-2011 12:59 AM
Administrator account အပါအ၀င္ User account ေတြအားလံုး Disabled ျဖစ္သြားရင္ Windows ကိုဘယ္လို၀င္မလဲ htunlinaung Windows ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 31 10-07-2009 05:53 AM
Disable User Account Control (UAC) the Easy Way on Windows Vista phoelapyaee Windows ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 4 31-10-2008 10:11 PM
Vista လုံၿခံဳေရး (သုိ႕) User Account Control စနစ္အေၾကာင္း poekaunglay87 Windows ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 1 28-09-2008 10:31 AM


ဖိုရမ္၏ ပင္မအခ်ိန္သည္ ဂရင္းနစ္စံေတာ္ခ်ိန္ +6.5 ျဖစ္သည္။ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ 07:54 AM
Inactive Reminders By Icora Web Design