Old 25-03-2010, 03:15 PM
  post #1
ေမာင္ေပၚဦး
MF Contributor
 
ေမာင္ေပၚဦး's Avatar
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Sep 2008
တည္ေနရာ: Working
ေရးသားခ်က္မ်ား: 2,276
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 4,939
ပို႔စ္ 1,900 ခုအတြက္ 9,442 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
ပံုမ်ား: 4
ေမာင္ေပၚဦး will become famous soon enough
Gmail သမုိင္းေၾကာင္း

[IMG][/IMG]

Paul Buchheit
အေမရိကန္ကြန္ပ်ဴတာပ႐ုိဂရမ္မာ
Friend Feed တည္ေထာင္သူ
Case Western Reserve တကၠသုိလ္မွ ဘဲြ႕ရရွိခဲ့သည္။
Google ၏ လက္ေရြးစင္ပ႐ုိဂရမ္မာမ်ားမွ ၂၃ ေယာက္ေျမာက္

Google ၏ လက္ေရြးစင္ပ႐ုိဂရမ္မာမ်ားမွ ၂၃ ေယာက္ေျမာက္
2004 March
ကမၻာေက်ာ္ New York Times သတင္းစာမွေန၍ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ Gmail ကုိ စတင္လႊင့္ထုတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ သုိေလွာင္မႈပမာဏ 1 GB အထိေပးမည္ဟု တရား၀င္ဖြင့္ဟခဲ့ရာ မယံုၾကည္သူမ်ားက ကုမၸဏီငယ္တစ္ခု၏ April Fool တစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း Spam နည္းပါးျခင္းႏွင့္ အလြန္အဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာ Ajax နည္းပညာသံုးထားသည့္ Gmail ကုိ Invite မွ တစ္ဆင့္ စတင္လက္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ Gmail ၏ ကမၻာသက္၀င္လႈပ္ရွားလာခဲ့ေတာ့သည္။

2005 Jan
Hacker မ်ား အလြယ္တကူျဖင့္ ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္ႏုိင္ေသာ လံုၿခံဳေရးဟာကြက္တစ္ခုကုိ Slash dot တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ရာ အဆုိပါျပႆနာကုိ အလြယ္တကူျဖင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ Google ကုိယ္တုိင္သည္ သူတုိ႔၏ Service ကုိ လူမ်ားစြာ စိတ္၀င္စားေၾကာင္း ယံုၾကည္သြားခဲ့သည္။

2005 Apr
သုိေလွာင္မႈပမာဏကုိ 2 GB အထိ ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့ၿပီး စာပုိ႔ေသာေနရာတြင္ Plain Text အဆင့္မွ HTML အဆင့္သုိ႔ တုိးျမႇင့္ေပးျခင္း၊ Font ေျပာင္းလဲႏုိင္ျခင္းအပါအ၀င္ Feature အသစ္မ်ားကုိ ထပ္မံေပါင္းထည့္ခဲ့သည္။

2005 May
ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမန္၊ အီတလီ၊ ဂ်ပန္၊ ကုိရီးယား အစရွိေသာ ဘာသာစကားမ်ားကုိပါ Gmail တြင္ ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏုိင္ေစရန္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

2005 Jun
တစ္ကမၻာလံုးတြင္ Gmail Account 1.2 သန္းခန္႔ရွိလာခဲ့ေၾကာင္းကုိ ကမၻာေက်ာ္ Popular Science မဂၢဇင္းႀကီးမွ Gmail ၏ ထုတ္လုပ္မႈမန္ေနဂ်ာကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူၿပီး ေဖာ္ျပေပးခဲ့သည္။ လကုန္ပုိင္းတြင္ ဖင္လန္၊ ပုိလန္ႏွင့္ ဆြီဒင္ဘာသာစကားမ်ားကုိ ထပ္မံထည့္သြင္းခဲ့သည္။

2005 July
Gmail အသံုးျပဳေနစဥ္တြင္ Inbox အတြင္းမွေန၍ Google Search Engine ကုိ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ Service ကုိ ထည့္သြင္းခဲ့ၿပီး Gmail ၏ သုိေလွာင္မႈပမာဏမွာ 2 GB အေက်ာ္ထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး တစ္ေန႔တြင္ 14 MB ႏႈန္း သုိေလွာင္မႈပမဏာကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း တုိးျမႇင့္ေပးသည့္စနစ္ကုိ စတင္သံုးစဲြခဲ့သည္။

2005 Aug
အခ်ဳိ႕ေသာ User မ်ားကုိ 100 Invitation ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ Developer မ်ားႏွင့္ Programmer မ်ားကုိ Invite ျပဳလုပ္ခြင့္ 1000 အထိ ရရွိခဲ့သည္။ ဂရိ၊ ဟန္ေဂရီ၊ အင္ဒုိးနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္ စေသာ ဘာသာစကား ၁၂ မ်ဳိးအထိ ထပ္မံေပါင္းထည့္ခဲ့သည္။

2005 Aug 24
Mobile ဖုန္းမ်ားတြင္ Text Message ေပးပုိ႔ႏုိင္ရန္အတြက္ Gmail မွတစ္ဆင့္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ စတင္ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ အေမရိကန္တြင္ Invitation ကုတ္ျဖင့္ Gmail Mobile မ်ားကုိ Tex Message မ်ား ေပးပုိ႔ႏုိင္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေပးပုိ႔ျခင္းတြင္ Web ေပၚတြင္သံုးေသာ Gmail ကဲ့သုိ႔ Spam မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေသသပ္ေစသည္။ https စနစ္ကုိ ဂ႐ုတစုိက္သံုးစဲြသည့္အတြက္ လံုၿခံဳေရးျပည့္၀ၿပီး လူႀကိဳက္မ်ားလာခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ISP Mail မ်ားအတြက္ စိတ္တုိင္းက် Customize လုပ္ခြင့္ကုိ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

2005 Sep
ခ်က္၊ ဟင္ဒီ၊ ထုိင္း၊ တူရကီ စေသာ ဘာသာစကား ၉ မ်ဳိး ထပ္မံေပါင္းထည့္ခဲ့သည္။

2005 Oct
အဂၤလန္တြင္ ရွိေသာ gmail.com ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ နာမည္ကိစၥ စကားေျပာဆုိခဲ့ရၿပီး Username@gmail.com ေနရာတြင္ Username@google.com အျဖစ္ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ရသည္။

2005 Dec
ဆက္သြယ္ႏုိင္ေသာအုပ္စုမ်ား (Contact Group)၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား (Co-Wokers) စေသာ Feature အသစ္မ်ားကုိ ထပ္မံေပါင္းထည့္၍ သံုးစဲြသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ gmail ကုိ စိတ္တုိင္းက် ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲ ႏုိင္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။

2005 Dec 16
Gmail Mobile အသစ္တစ္ခုထပ္မံထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ http://m.gmail.com သည္ Gmail Mobile မ်ားအတြက္ အထူး၀က္ဆုိက္ျဖစ္ၿပီး Source Forge အဖဲြ႕အစည္းမွေန၍ Gmail Mobile 1.0 ကုိ Open Source အေနျဖင့္ ေရးသားေပးခဲ့သည္။

2006 Jan
Menu bar တြင္ Delete button ကုိ ေပါင္းထည့္ေပးခဲ့သည္။ အဆုိပါ Bottom သည္ Gmail စစထြက္ခ်င္းတြင္ မပါ၀င္ခဲ့၍ သံုးစဲြသူတုိင္းက ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။

2006 Feb
သံုးစဲြသူတုိင္း၏ Chatting စကားေျပဆုိမႈမ်ားကုိ မွတ္သားထားႏုိင္ရန္ Chat History ကုိ ေပါင္းထည့္ေပးခဲ့သည္။

2006 Mar
Gmail for your domain ကုိ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ အဆုိပါ Gmail သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၂၅ ေဒၚလာျဖင့္ ၀ယ္ယူသံုးစဲြရၿပီး အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

2006 Apr
Google Calendar Service ကုိ Gmail မွ တစ္ဆင့္ ထုတ္လႊင့္ေၾကညာခဲ့သည္။

2006 Nov
Java Application မ်ားျဖင့္ အသံုးခ်ႏုိင္ေသာ Gmail ကုိ Mobile ဖုန္းမ်ားေပၚတြင္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေစရန္ အထူးသျဖင့္ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ Document မ်ား၊ Attachment မ်ားကုိ ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္။

2007 Jan
Docs & Spread Sheets ကုိ Gmail မွ တစ္ဆင့္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ၿပီး အမ်ားျပည္သူ register ျပဳလုပ္၍ သံုးစဲြႏုိင္ရန္ Gmail ကုိ Invite ျဖဳတ္ေပးခဲ့သည္။

2007 Feb
IMAP Access ကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေစရန္ စတင္ေၾကာ္ျငာခဲ့ၿပီး Gmail Lab ကုိ မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။

2008 Nov
Themes မ်ား ေပါင္းထည့္ခဲ့သည္။

2008 Dec
To do list ကုိ ေပါင္းထည့္ခဲ့သည္။ သံုးစဲြသူအေနျဖင့္ Task မ်ားေပၚတြင္ ေပါင္းထည့္ျခင္း၊ ဖ်က္ပစ္ျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

2009 Jan
Google Gear ကုိ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ေနာင္တြင္ အဆုိပါ Google Gear သည္ Gmail ကုိ Off line Mode ျဖင့္ သံုးစဲြေစႏုိင္ခဲ့သည္။

2009 Feb
Undo Bottom ကုိ ေပါင္းထည့္ခဲ့သည္။ သံုးစဲြသူေပါင္း သန္း ၁၀၀ ခန္႔အထိ ရွိလာခဲ့ၿပီး Gmail သည္ မၾကာခဏ service Down သြားေလ့ရွိသည္။

2009 July
Gmail တြင္ တစ္ဖက္အသံုးျပဳသူ၏ မ်က္ႏွာကုိပါ ျမင္ေတြ႕ေစႏုိင္ေသာ Video Chat ကုိပါ ေပါင္းထည့္ေပးခဲ့သည္။

2009 Sept

ယခုအခ်ိန္တြင္ သံုးစဲြသူအမ်ားအျပား၏ request လုပ္မႈေၾကာင့္ Gmail သည္ မၾကာခဏ ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိသည္။

Read more: http://www.knowledgewar07.com/2009/1...#ixzz0jFTvgzKE

တစ္မုိးေအာက္-(ပူစူး) အခုလက္ရွိအၾကိဳက္ဆုံး
Download
koshain17@gmail.com သုိ့ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါတယ္။
တြယ္ရာမဲ့ေသာ ကြ်န္ေတာ္ ဘ၀
ကြ်န္ေတာ္တင္ထားေသာပုံမ်ား မေတြ့ရပါက ဒီေနရာမွာ အေကာင့္ေဖာက္ပါ။
ကြ်န္ေတာ္ facebook မသုံးပါ။ twitter ေတာ့သုံးပါတယ္
ေမာင္ေပၚဦး is offline   Reply With Quote
ေအာက္ပါအသင္း၀င္ 2 ဦးတို႔မွ ေမာင္ေပၚဦး အား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။
Reply

တန္ဆာပလာမ်ား
ေဖာ္ျပမႈပံုစံ

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

ဖိုရမ္ေတြ ေက်ာ္ေရာက္ခ်င္ရင္ !

အျခားဆင္တူေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား
ေဆြးေႏြးခ်က္ စတင္ေရးသားသူ ကြပ္ပ်စ္၀ိုင္း ျပန္စာမ်ား ေနာက္ဆံုးပို႔စ္
Internet connectionမရွိပဲGmail ထဲကစာကိုဖတ္မယ္ linlinaung Chat software မ်ားဆိုင္ရာ 5 23-10-2010 05:44 PM
Gmail Webcam သံုးလို႕အဆင္မေျပရင္/vzo မွာရုပ္မေပၚရင္ ဒါေလးဖတ္ၾကည့္ ရန္ရန္လင္း Chat software မ်ားဆိုင္ရာ 3 09-07-2010 01:50 PM
Gmail account ကို hardisk ထဲမွာ Backup လုပ္မယ္ istein Applications 3 21-03-2010 03:24 PM
Gmail မွာ Webcam သံုးခ်င္ရင္ဒါေလးဖတ္ၾကည့္ ရန္ရန္လင္း Chat software မ်ားဆိုင္ရာ 5 25-12-2008 08:22 PM
Gmail ကို ကိုယ္ပိုင္ Website မွတစ္ဆင့္ ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳျခင္း shadeboy Chat software မ်ားဆိုင္ရာ 2 16-12-2008 06:53 PM


ဖိုရမ္၏ ပင္မအခ်ိန္သည္ ဂရင္းနစ္စံေတာ္ခ်ိန္ +6.5 ျဖစ္သည္။ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ 05:38 AM
Inactive Reminders By Icora Web Design