ေဆြးေႏြးခ်က္: php and asp
View Single Post
Old 12-12-2008, 08:59 PM
code4freedom
လမ္းေလွ်ာက္တတ္စ
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: May 2008
ေရးသားခ်က္မ်ား: 18
ေက်းဇူးတင္စကား: 2
ပို႔စ္ 12 ခုအတြက္ 36 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
code4freedom is on a distinguished road
Icon4 ျပန္စာ - php and asp

Hi all,

Myat's post about sessions is actually perfect.

If someone still wants to learn with sample source code, please go to http://php.codenewbie.com/articles/p...ns-Page_1.html

That tutorial is very simple and clean. It shows you how to check user name and password against your user table in database, and assign to session variables, reuse in another page.

It is just a beginner tutorial, so there will be no error handling, preventing sql injection attacks, etc....


If you can't go there for some reasons, for example, your ISP banned that site, let me know and I will copy and paste all codes in here.

ငါဘာမွမသိေသးပါလားေနာ္ :7:

Last edited by code4freedom; 12-12-2008 at 09:03 PM..
code4freedom is offline   Reply With Quote
ေအာက္ပါအသင္း၀င္ 3 ဦးတို႔မွ code4freedom အား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။