ေဆြးေႏြးခ်က္: ( MM versions ) Computer ebooks collection
View Single Post
Old 12-01-2011, 03:08 PM
ႏိုးတူး
ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းရွိၿပီးသူ
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Aug 2009
ေရးသားခ်က္မ်ား: 349
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 1,961
ပို႔စ္ 156 ခုအတြက္ 393 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
ႏိုးတူး is on a distinguished road
ျပန္စာ - ( MM versions ) Computer ebooks collection

ကုိိ Kznt ခင္ဗ်ာ.. mediafire ကေန ေဒါင္းတာ
! C:\Users\William\Downloads\Compressed\Computer ebooks collection ( MM versions ).part1.rar: CRC failed in Computer ebooks collection ( MM versions )\Linus_OS_Myanmar.pdf. The file is corrupt
! C:\Users\William\Downloads\Compressed\Computer ebooks collection ( MM versions ).part4.rar: Packed data CRC failed in Computer ebooks collection ( MM versions )\PCupgrade&repair_simplified.pdf. The volume is corrupt
! C:\Users\William\Downloads\Compressed\Computer ebooks collection ( MM versions ).part5.rar: CRC failed in Computer ebooks collection ( MM versions )\PCupgrade&repair_simplified.pdf. The file is corrupt

အဲ ဒီ error တက္ေနလို႔ ကူညီေပးပီး စစ္ေပးပါအံုးဗ်ာ
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္...
ႏိုးတူး is offline   Reply With Quote
ေအာက္ပါအသင္း၀င္ 3 ဦးတို႔မွ ႏိုးတူး အား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။