ေဆြးေႏြးခ်က္: Lynda.com မွ Tutorials movie မ်ား
View Single Post
Old 02-03-2010, 05:04 AM
tu tu
ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး
 
tu tu's Avatar
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Oct 2007
ေရးသားခ်က္မ်ား: 4,384
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 15,532
ပို႔စ္ 3,056 ခုအတြက္ 13,948 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
tu tu is on a distinguished road
Icon12 ျပန္စာ - Lynda.com မွ Tutorials movie မ်ား

ေရွ႕ပိုင္းပို႔စ္ေတြမွာ ကိုရဲေအာင္ ifile လင့္ခ္ျဖည့္ေပးထားပါတယ္။
လိုခ်င္တာကိုေတာင္းဆိုဖို႔ ပို႔စ္နံပါတ္(၂၈) မွာေျပာထားပါတယ္။
အကုန္လံုး လင့္ခ္ change ေပးဖို႔ မလြယ္လို႔ ညီမလိုခ်င္တဲ့ဖိုင္ကို ပို႔စ္နံပါတ္ညႊန္း၍ျဖစ္ေစ quote လုပ္၍ျဖစ္ေစ ေျပာေပးပါ။
အဆင္ေျပတဲ့သူ လင့္ခ္ change ေပးပါလိမ့္မယ္။

၀,လံုး ေရးဖို႔ေက်ာက္တံေသြးေနသူ
tutu@myanmarfamily.org
tu tu is offline   Reply With Quote
ေအာက္ပါအသင္း၀င္မွ tu tu အား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။