View Single Post
Old 26-01-2008, 09:33 PM
Ye Aung
အုပ္ခ်ဳပ္သူ
 
Ye Aung's Avatar
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Jan 2008
တည္ေနရာ: ခ်င္းတြင္းျမစ္
ေရးသားခ်က္မ်ား: 1,402
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 2,276
ပို႔စ္ 1,015 ခုအတြက္ 11,336 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
Ye Aung is on a distinguished road
ကြန္ပ်ဴတာမွသည္ကြန္ရက္ဆီသို႕

Ring Topology

Ring topology မွာဆိုရင္ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးစီသည္ ေဘး ၂ ဘက္မွာရွိတဲ႕အနီးဆံုးကြန္ပ်ဴတာ ၂ လံုးစီသို႕ cable ျဖင္႕ခ်ိတ္ဆက္သြယ္တန္းၿပီး network တစ္ခုလံုးကိုစက္၀ိုင္းပံုျဖစ္ေအာင္ေနရာယူခ်ိတ္ဆက္ထားပါတယ္။ဆိုရရင္ ေနာက္ဆံုးကြန္ပ်ဴတာသည္ ပထမဆံုးေနရာခ်ထားေသာကြန္ပ်ဴတာနဲ႕ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္႕အတြက္ BUS မွာကဲ႕သို႕ အစႏွင္႕အဆံုး ဆုိတာမရွိဘဲ network တစ္ခုလံုးသည္ စက္၀ိုင္းပံုျဖစ္ေနပါလိမ္႕မယ္။ ring network ေတြမွာ အသံုးျပဳတဲ႕ cable သည္ twisted pair (သို႕) fiber cable ျဖစ္ပါတယ္။ IEEE သတ္မွတ္ခ်က္အရ ring topology network ေတြသည္ 802.5 ျဖစ္တယ္။Ring network ေပၚမွာ data ေတြကို transmit လုပ္တဲ႕အခါစက္၀ိုင္းပတ္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္နာရီလက္တံအတိုင္း
လားရာတဖက္တည္းသြားပါတယ္။ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးစီသည္မိမိႏွင္႕သက္ဆိုင္ေသာ(၀ါ) မိမိထံလိပ္စာတပ္ထားေသာ data packet ေတြကိုသာလက္ခံရယူၿပီးမသက္ဆိုင္ပါက ဆက္လက္ forward လုပ္ေပးပါတယ္။ အဲဒီလို forward လုပ္တဲ႕ေနရာမွာကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးစီသည္ repeater အျဖစ္ပါလုပ္ေဆာင္သည္႕အတြက္ ring topology network ထဲမွာဆိုရွိတဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာေတြသည္ data ပို႕လႊတ္ျခင္းကိုအားလံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရတယ္လို႕ဆိုႏိုင္ပါတယ္။
အဲ႕ဒီအခ်က္သည္ bus topology ႏွင္႕မတူတဲ႕အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႕ bus topology ကို passive topology လို႕ေခၚၿပီး ring topology ကို active topology လို႕ေခၚၾကတယ္။ေနာက္ထပ္မတူညီတဲ႕အခ်က္က ring topology သည္အဆံုးအစမရွိသည္႕အတြက္ ပို႕လႊတ္လိုက္တဲ႕ data (busy token) ေတြသည္မူလေပးပို႕သည္႕ကြန္ပ်ဴတာဆီျပန္ေရာက္တဲကအခါခရီးစဥ္ အဆံုးသတ္ပါတယ္။
Ring network တစ္ခုမွာကြန္ပ်ဴတာေတြကို တစ္လံုးႏွင္႕တစ္လံုး စီတန္းခ်ိတ္ဆက္ၿပီး network တစ္ခုလံုးကိုစက္၀ိုင္းပံုျဖစ္ေအာင္တည္ေဆာက္ထားတယ္လို႕ဆိုခဲ႕ပါတယ္။သို႕ေသာ္ ring network တစ္ခုကိုအျပင္ပန္းအ
ရၾကည္႕မယ္ဆိုရင္ တည္ေဆာက္ပံုမွာ star topology network ေတြႏွင္႕အတူတူပင္ျဖစ္ေနတာကိုေတြ႕ရပါလိမ္႕မယ္။ star topology network ေတြႏွင္႕တူတယ္ဆုိရင္ဘယ္မွာစက္၀ိုင္းပံုရွိလို႕တုန္းလို႕ေမးစရာရွိလာပါလိမ္႕မယ္။
အျပင္ပန္းတည္ေဆာက္ပံုအရေတာ႕ star network ေတြမွာ switch (သို႕) hub ေတြကိုဗဟုိထားၿပီးကြန္ပ်ဴတာေတြကလာေရာက္ ခ်ိတ္ဆက္ၾကသလို ring network ေတြမွာလည္းထိုနည္းအတိုင္းျဖစ္သည္႕အတြက္အတူတူဘဲလို႕ထင္စရာရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ္႕ star network ေတြမွာ ethernet technology ကိုအသံုးျပဳၿပီး ring network မွာေတာ႕ token ring technology ကိုအသံုးျပဳပါတယ္။အဲ႕ဒီကြာျခားခ်က္အရပင္ star ႏွင္႕ ring network ေတြမွာအသံုးျပဳတဲ႕ switch တို႕ NIC တို႕သည္လည္း မတူၾကပါဘူး။ ethernet switch ၊ ethernet adapter (NIC) ၊ token ring switch (MAU ) ၊ token ring adapter (NIC) အစရွိသျဖင္႕အမ်ိဳးအစားမတူဘဲကြဲျပားၾကပါတယ္။
Token ring switch ေတြသည္ ethernet switch ေတြႏွင္႕ ပံုသ႑ာန္အရဆင္တူေသာ္လည္း အတြင္းပိုင္းမွာ data သြားတဲ႕အခါေရွ႕မွာ ေဖာ္ျပခဲ႕သလိုပင္စက္၀ိုင္းပံုျဖစ္ေအာင္တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုတြင္ၾကည္႕ပါ။ လိုင္းေတြသည္ cable မ်ားကို ရည္ ၫႊန္းၿပီးအစက္ခ်ထားတဲ႕လိုင္းေတြကေတာ႕ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းပံုျဖစ္ပါတယ္။


Ring topology ရဲ႕အဓိကအားနည္းခ်က္ကေတာ႕ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးပ်က္ၿပီဆိုရင္ network တစ္ခုလံုးသံုးမရျဖစ္ေစပါတယ္။ ဥပမာဆိုရရင္ ကြန္ပ်ဴတာ A ကေန D ကို message တစ္ခုကိုပို႕မယ္ဆိုပါစို႕။ဒါဆိုရင္ ကြန္ပ်ဴတာ A မွ ပို႕လိုက္သည္ ႕ message သည္ ကြန္ပ်ဴတာ D သို႕မေရာက္ခင္ၾကားမွာရွိတဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာ B ႏွင္႕ C တို႕မွ
NIC ၂ ခုကိုျဖတ္သန္းသြားရပါမယ္။ အကယ္၍မ်ားကြန္ပ်ဴတာ B ႏွင္႕ C တို႕ထဲက တစ္လံုးလံုးသည္ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမရွိေတာ႕ဘူးဆိုရင္ကြန္ပ်ဴတာ A မွ ပို႕လိုက္တဲ႕ message သည္ကြန္ပ်ဴတာ D ထံသို႕ေရာက္ရွိႏိုင္ေတာ႕မည္မဟုတ္ေပ။ဒါအျပင္ data transmit လုပ္တဲ႕ေနရာမွာ network အတြင္းရွိကြန္ပ်ဴတာအားလံုးပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ၾကရသည္႕အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာ အေရအတြက္မ်ားလာတာႏွင္႕အမွ် အခ်ိန္ပိုၾကာလာတာကိုႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။အဲ႕ဒီလိုအားနည္းခ်က္ေတြေၾကာင္႕ ယေန႕ network ေတြမွာ ring topology ကိုအသံုးျပဳမႈနည္းလာတာကိုေတြ႕ရပါလိမ္႕မယ္။

Kaspersky KIS & KAV Latest keys ေတြလိုခ်င္ရင္ ဒီကို ႏွိပ္
Ye Aung is offline   Reply With Quote
ေအာက္ပါအသင္း၀င္ 2 ဦးတို႔မွ Ye Aung အား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။