ေဆြးေႏြးခ်က္: converter မ်ားစုေ၀းရာ(1)
View Single Post
Old 29-09-2008, 11:31 AM
က်န္စစ္
ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းရွိၿပီးသူ
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Mar 2008
တည္ေနရာ: Rawang,malay
ေရးသားခ်က္မ်ား: 242
ေက်းဇူးတင္စကား: 55
ပို႔စ္ 71 ခုအတြက္ 233 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
က်န္စစ္ is on a distinguished road
ျပန္စာ - converter မ်ားစုေ၀းရာ(1)

OJOsoft Total Video Converter v2.2.0.0822


OJOsoft Total Video Converter v2.2.0.0822
OJOsoft Total Video Converter is software program for converting video formats at fast speed and best video quality. It can convert video file between almost all video formats such as converting AVI to MPEG, WMV to AVI, WMV to MPEG, MKV to AVI, MKV to MP4, etc.
OJOsoft Total Video Converter can be used like iPhone video converter, 3GP video converter, PSP video converter, iPod video converter, and Zune video converter to convert all popular video formats to your mobile phone, Sony PSP, video iPod, Apple iPhone, Zune video player and other portable video players.

http://ifile.it/ho9ksz3

က်န္စစ္ :3:
က်န္စစ္ is offline   Reply With Quote
ေအာက္ပါအသင္း၀င္ 3 ဦးတို႔မွ က်န္စစ္ အား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။