ေဆြးေႏြးခ်က္: converter မ်ားစုေ၀းရာ(1)
View Single Post
Old 29-05-2018, 10:13 AM
zo
အထူးအသင္း၀င္
 
zo's Avatar
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Jul 2008
တည္ေနရာ: the earth that GOD created.
ေရးသားခ်က္မ်ား: 1,225
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 18,725
ပို႔စ္ 1,058 ခုအတြက္ 6,027 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
zo will become famous soon enough
ျပန္စာ - converter မ်ားစုေ၀းရာ(1)

mediafire
File Size: 12MB
google drive


1. InstallGoldWave611.exe ကို install လုပ္ေပးပါ။
2. Key.txt ထဲက username/password နဲ႔ register လုပ္ေပးပါ။
3. အဆင္မေျပပါက keygen.exe ကို install လုပ္ျပီး username/password အသစ္ကို generate နွိပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ရယူပါ။

See You When I See You

Last edited by zo; 07-06-2018 at 07:48 AM..
zo is offline   Reply With Quote
ေအာက္ပါအသင္း၀င္မွ zo အား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။