ေဆြးေႏြးခ်က္: converter မ်ားစုေ၀းရာ(1)
View Single Post
Old 11-06-2009, 03:40 PM
ညီေနမင္း
ထိပ္တန္းပညာရွင္
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Sep 2008
တည္ေနရာ: ထုိင္းႏုိင္ငံ
ေရးသားခ်က္မ်ား: 716
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 201
ပို႔စ္ 284 ခုအတြက္ 1,435 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
ညီေနမင္း is on a distinguished road
ျပန္စာ - converter မ်ားစုေ၀းရာ(1)

1CLICK DVD Converter 1.1.8.0
Key Features:
- CPRx technology for converting newer DVD movies.
- Supports many popular video players such as iPod, PSP and Archos.
- Automatically selects the movie and adjusts the settings for best results.
- Automatically converts episodes to a single file per episode.
- Blazing fast encoding - 3X faster than other types of encoders.
- Supports zoom for wide-screen to full-screen conversion.
- Video preview shows you exactly what the video will look like.
- Quality slider makes quality and file size adjustments easy.
- Supports both NTSC and PAL DVD movies.
- Convert DVDs movies to DivX compatible video files.
- Supports subtitle language selection.
- Windows Vista Compatible.
- Free software updates for a year.
- Free technical support.


ီDownload
Code:
http://ifile.it/e7qzmdf
Password
Code:
WWW.Myanmarfamily.Org
ညီေနမင္း is offline   Reply With Quote