ေဆြးေႏြးခ်က္: converter မ်ားစုေ၀းရာ(1)
View Single Post
Old 19-02-2009, 12:34 AM
tu tu
ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး
 
tu tu's Avatar
 
အသင္း၀င္ေန႔စြဲ: Oct 2007
ေရးသားခ်က္မ်ား: 4,384
ႏိုင္ငံအလံ: Users Flag!
ေက်းဇူးတင္စကား: 15,532
ပို႔စ္ 3,056 ခုအတြက္ 13,948 ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
tu tu is on a distinguished road
Icon12 ျပန္စာ - converter မ်ားစုေ၀းရာ(1)

Wondershare PPT to Video v4.7.2.13Info:

Download:

စကား၀ွက္ - WWW.Myanmarfamily.Org

၀,လံုး ေရးဖို႔ေက်ာက္တံေသြးေနသူ
tutu@myanmarfamily.org
tu tu is offline   Reply With Quote
ေအာက္ပါအသင္း၀င္ 3 ဦးတို႔မွ tu tu အား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။