ျမန္မာမိသားစုဖိုရမ္

ျမန္မာမိသားစုဖိုရမ္ (http://www.myanmarfamily.org/forum/index.php)
-   Linux မ်ား (သုိ႕) Linux ႏွင္႕ဆုိင္ရာမ်ား (http://www.myanmarfamily.org/forum/forumdisplay.php?f=228)
-   -   Cent OS (http://www.myanmarfamily.org/forum/showthread.php?t=27974)

powerlight02 20-03-2017 03:40 PM

Cent OS
 
ဖုိရမ္မွ Linux System အကြ်မ္းတ၀င္ရွိသူမ်ား ခင္ဗ်ား.......

Cent OS အေၾကာင္းေလး သိခ်င္ပါတယ္...

Ubuntu OS ေတာ့ သုံးဖူးပါတယ္... အခု Cent OS ေလး ေျပာင္းသုံးခ်င္လုိ႔..

Document ေလး၊ နည္းလမ္းေလးမ်ား တင္ေပးေစခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ား....


ေလးစားလွ်က္........


ဖိုရမ္၏ ပင္မအခ်ိန္သည္ ဂရင္းနစ္စံေတာ္ခ်ိန္ +6.5 ျဖစ္သည္။ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ 11:22 PM

မူပိုင္ေဆာ့ဖ္၀ဲ vBulletin® Version 3.8.0 မွျဖစ္ၿပီး
မူပိုင္ခြင့္ ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာျပန္မူပိုင္ခြင့္ 2007, ျမန္မာမိသားစု မွျဖစ္ပါသည္။