ျမန္မာမိသားစုဖိုရမ္

ျမန္မာမိသားစုဖိုရမ္ (http://www.myanmarfamily.org/forum/index.php)
-   E-books မ်ား (http://www.myanmarfamily.org/forum/forumdisplay.php?f=140)
-   -   C++ Timesaving Technique For Dummies (http://www.myanmarfamily.org/forum/showthread.php?t=5131)

kothu 19-05-2008 02:09 AM

C++ Timesaving Technique For Dummies
 
http://i174.photobucket.com/albums/w...03200_PIsi.jpg

* Seasoned C++ programmer Matthew Telles shows developers at any level of experience how to save hours by improving, refactoring, and debugging their code
* Some of the techniques covered include mastering asserts, creating a complete class, hiding a method of a base class, freeing blocks of memory, implementing a simple locking mechanism, creating debugging macros, checking for errors at run-time, finding and fixing memory leaks, and reducing code complexity
* The easy-to-follow, two-column Timesaving Techniques format makes mastering each timesaver a snap
* C++ is one of today's most widely used programming languages, with compilers offered by Microsoft, Borland, and Code Warrior
* This book is the perfect companion to C++ For Dummies, Fifth Edition

http://i174.photobucket.com/albums/w...aw/4pw83mv.gif
Code:

http://www.myanmarfamily.org/forum/downloads.php?do=file&id=1454
စကား၀ွက္...
www.myanmarfamily.org

stability09 18-05-2009 09:22 PM

ျပန္စာ - C++ in Action
 
C++ Timesaving Techniques for Dummies
http://img38.imageshack.us/img38/687/36631419.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/2933/2lcwcbn.jpg
http://ifile.it/6pkoner
Password: WWW.Myanmarfamily.Org


ဖိုရမ္၏ ပင္မအခ်ိန္သည္ ဂရင္းနစ္စံေတာ္ခ်ိန္ +6.5 ျဖစ္သည္။ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ 12:37 AM

မူပိုင္ေဆာ့ဖ္၀ဲ vBulletin® Version 3.8.0 မွျဖစ္ၿပီး
မူပိုင္ခြင့္ ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာျပန္မူပိုင္ခြင့္ 2007, ျမန္မာမိသားစု မွျဖစ္ပါသည္။